BTW aanpassing20210212

Bart R.G. De Laender (MINFIN) <bart.delaender@minfin.fed.be>namens; Minfin Secr Gksce (MINFIN) secr.gksce@minfin.fed.be            Za 6/06/2020   17 :14


GKS – Aanpassing btw-tarieven

 

Vandaag werd het ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horecasector goedgekeurd.


Dit houdt in dat vanaf de heropening van de horeca volgende tarieven van toepassing zullen zijn:

  • De restaurant-en cateringdiensten, momenteel aan 12 % btw, worden vanaf dan belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • De niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • Alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %.

GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen.

Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

  • A            21 %
  • B            12 %
  • C            6 %
  • D            0 %.

Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.


De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan.

  • Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
  • Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.


Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.Loopt dit nog verder in 2021 ?Voorlopig is er nog geen politieke beslissing hierover, maar er wordt mogelijks wel verwacht dat de btw-verlaging zal verlengd worden. Wij vermoeden dat dit pas zal aangekondigd worden wanneer een datum voor heropening wordt naar voor geschoven. Momenteel stelt dit weinig problemen aangezien er geen catering- en restaurantdiensten kunnen plaatsvinden.De afhaal/leveringen zijn standaard aan 6% btw behalve luxeproducten aan 21%.Bart (R) DE LAENDER
Attaché – E-Auditor
FOD Financiën - AAFisc - Administratie P - NCO - Afdeling GKS