Betaalautomaat


         Cashless

                - Betaalautomaat
Dit toestel zorgt indien gekoppeld met de kassa, voor een automatische afhandeling van cash betalingen, hygiënisch en onfeilbaar.


De kassier(ster) raakt zelf geen geld meer aan, de klant deponeert munten en biljetten voor het te betalen bedrag - de klant kan dit volgen op het 7" TFT- aanraakscherm, en het toestel berekent het weer te geven bedrag en geeft de munten en biljetten terug voor deze waarde.


Intern wordt netjes onthouden wie op welke kassa wat heeft afgerekend.


De "kassa" klopt altijd.


Betaald zichzelf terug indien u geregeld kas verschillen hebt.


Kan gekoppeld worden aan Brestonica en EcrTouch zowel in de fiscale als de niet-fiscale versies.