Black box
geregistreerde kassa - black box - witte kassa - fuji


Fuji Blackbox (FDM).
Sinds 1 januari 2016 is een geregistreerde kassa noodzakelijk voor die zaken die maaltijden met bediening verkopen.


Fuji Cash Register heeft twee programma's die door het FOD werden gecertificeerd, Brestonica en FujiFE.


Beide touch-toepassingen worden gekoppeld met een FDM van  "de zwarte doos"  om zo een geregistreerde kassa te vormen.


K-Rent bv kreeg als certificaat voor :

Brestonica  BFUJ003

FujiFE         BFUJ001Voor registratie van uw zaak kan u zelf terecht op de website van het FOD Financien   -   https://www.geregistreerdkassasysteem.be//nl


of wij staan u bij met raad en daad.